Wykazy materiałów przydatnych do pracy
związanej z ewaluacją działalności naukowej

Informacje o stronie

  • linki na stronie nie stanowią wytycznych – są pomocniczym zbiorem informacji i mają na celu zebranie w jednym miejscu rozproszonych informacji przede wszystkim z zakresu ewaluacji nauki

podano jedynie podstawowe dokumenty – listę aktualizacji można znaleźć na stronie ISAP

  • w zakresie liczenia punktów wstecz nie ma jednolitych zasad – uczelnie nie mają obowiązku stosowania do ocen wewnętrznych zasad obowiązujących do parametryzacji
  • treści aktów prawnych należy sprawdzać w dokumencie "tekst ujednolicony", o ile jest dostępny (jest to wersja ostateczna)
  • podane tytuły dokumentów zostały zaczerpnięte przede wszystkim z ich treści lub serwisu ISAP – dla ułatwienia znalezienia materiałów, jeśli linki przestaną działać
  • kontakt: admin@wykazy.net.pl