Gdzie te punkty?


Przeszukiwarka wykazów czasopism naukowych i wydawnictw MNiSW i MEiN

Różnice między wykazami czasopism z 18.12.2019 i 18.02.2021

Poniżej znajduje się link do pliku XLSX zawierającego zestawienia zmian w wykazie czasopism opublikowanym 18.02.2021 (link) w porównaniu z wykazem opublikowanym 18.12.2019 (link).

Skoroszyt zawiera arkusze zgodnie ze znalezionymi różnicami:


  • dodane tytuły
  • usunięte tytuły (ze względu na uwzględnienie zmian tytułów czasopism oraz powtórzeń)
  • zmiany zapisów tytułów (poprawki literówek)
  • zmiany punktacji (z podaniem różnicy)
  • zmiany dyscyplin
  • zmiany dziedzin
  • zmiany w wykazie konferencji (dotyczą tytułów – punktacja i dyscypliny nie uległy zmianie)

Plik można pobrać tutaj: link.