Wykazy czasopism naukowych i wydawnictw MNiSW i MEiN

Informacje o stronie

  • wszystkie tabele na stronie można sortować według dowolnej kolumny
  • tabele można przeszukiwać przy pomocy pola po prawej stronie nad tabelą – przyjmuje pełne tytuły/nazwy oraz skróty (bez kropek)
  • wyszukiwarka czasopism przyjmuje pełne tytuły, fragmenty, skróty (z kropkami, gwiazdkami lub bez niczego) oraz ISSN (z myślnikiem lub spacją)
  • dla ułatwienia przeglądania czasopism dodano wyszukiwarkę czasopism według dyscyplin
  • strona została zaktualizowana o wykazy z lutego 2021 3.05.2021
  • kontakt: admin@wykazy.net.pl
  • Facebook: Wykazy czasopism naukowych i wydawnictw