Gdzie te punkty?


Przeszukiwarka wykazów czasopism naukowych i wydawnictw MNiSW i MEiN

Informacje o stronie

  • w związku z coraz częstszymi zmianami w dyscyplinach w wyszukiwarce czasopisma mają przypisane wyłącznie bieżące dyscypliny; do weryfikacji, jak czasopismo zmieniało dyscypliny między listami, można korzystać z plików porównawczych: link
  • wszystkie tabele na stronie można sortować według dowolnej kolumny
  • tabele można przeszukiwać przy pomocy pola po prawej stronie nad tabelą – przyjmuje pełne tytuły/nazwy oraz skróty (bez kropek)
  • wyszukiwarka czasopism przyjmuje pełne tytuły, fragmenty, skróty (z kropkami, gwiazdkami lub bez niczego) oraz ISSN (z myślnikiem lub spacją)
  • dla ułatwienia przeglądania czasopism dodano wyszukiwarkę czasopism według dyscyplin
  • kontakt: admin@wykazy.net.pl
  • Facebook: Wykazy czasopism naukowych i wydawnictw