Gdzie te punkty?


Przeszukiwarka wykazów czasopism naukowych i wydawnictw MNiSW i MEiN

Różnice między wykazami czasopism z 1.12.2021 i 21.12.2021

Uwaga - PDF scalony umieszczony na stronie MEiN jest niepoprawny - nie zawiera wszystkich zmian. Korzystając z materiałów ze strony MEiN, należy pomijać scalony wykaz w PDF, a używać jedynie pliku XLSX oraz pliku PDF "Komunikat...", w którym zawarta jest lista zmian.


Poniżej znajduje się link do pliku XLSX zawierającego zestawienia podstawowych zmian w wykazie czasopism opublikowanym 1.12.2021 (link) w porównaniu z wykazem opublikowanym 21.12.2021 (link).

Skoroszyt zawiera arkusze:


  • pełny wykaz z podaniem nowej i starej punktacji
  • duplikaty ISSN czasopism
  • duplikaty tytułów czasopism
  • dodane tytuły czasopism (24)
  • usunięte tytuły czasopism (21)
  • zmiany dyscyplin (60)
  • zmiany punktacji (109; z podaniem różnicy)
  • czasopisma bez ISSN (11)
  • brak arkusza dot. konferencji - wykaz w tym zakresie nie uległ zmianie

Plik można pobrać tutaj: link.