Gdzie te punkty?


Przeszukiwarka wykazów czasopism naukowych i wydawnictw MNiSW i MEiN

Różnice między wykazami czasopism z 21.12.2021 i 17.07.2023

Uwaga - PDF scalony umieszczony na stronie MEiN jest niepoprawny - nie zawiera wszystkich zmian. Korzystając z materiałów ze strony MEiN, należy pomijać scalony wykaz w PDF, a używać jedynie pliku XLSX oraz pliku PDF "Komunikat...", w którym zawarta jest lista zmian.


Poniżej znajduje się link do pliku XLSX zawierającego zestawienia podstawowych zmian w wykazie czasopism opublikowanym 21.12.2021 (link) w porównaniu z wykazem opublikowanym 17.07.2023 (link).

Skoroszyt zawiera arkusze:


  • pełny wykaz z podaniem nowej i starej punktacji
  • duplikaty tytułów czasopism (173)
  • dodane tytuły czasopism (1666)
  • usunięte tytuły czasopism (27)
  • zmienione tytuły czasopism - głównie literówki (155)
  • zmiany dyscyplin (24 098)
  • zmiany punktacji (1362; z podaniem różnicy)
  • czasopisma bez ISSN (11)
  • zmiany punktacji konferencji (158)
  • zmiany tytułów konferencji (13)

Plik można pobrać tutaj: link.