Wykazy materiałów przydatnych do pracy
związanej z ewaluacją działalności naukowej

Prawo o szkolnictwie wyższym