Wykazy materiałów przydatnych do pracy
związanej z ewaluacją działalności naukowej

Jednostki uprawnione do nadawania stopni naukowych