Gdzie te punkty?


Przeszukiwarka wykazów czasopism naukowych i wydawnictw MNiSW i MEiN

Kody dyscyplin

Poniżej znajduje się lista dyscyplin wraz z kodami stosowanymi dość powszechnie m.in. w systemach bibliograficznych.


Inne kody są stosowane w wykazie MNiSW oraz w systemie POL-on. Plik zawierający wszystkie trzy można pobrać tutaj: lista kodów dyscyplin.


 1. Dziedzina nauk humanistycznych
  • 1.1. archeologia
  • 1.2. filozofia
  • 1.3. historia
  • 1.4. językoznawstwo
  • 1.5. literaturoznawstwo
  • 1.6. nauki o kulturze i religii
  • 1.7. nauki o sztuce
 2. Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
  • 2.1. architektura i urbanistyka
  • 2.2. inżynieria biomedyczna
  • 2.3. automatyka, elektronika i elektrotechnika
  • 2.4. informatyka techniczna i telekomunikacja
  • 2.5. inżynieria chemiczna
  • 2.6. inżynieria lądowa i transport
  • 2.7. inżynieria materiałowa
  • 2.8. inżynieria mechaniczna
  • 2.9. inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka
 3. Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu
  • 3.1. nauki farmaceutyczne
  • 3.2. nauki o kulturze fizycznej
  • 3.3. nauki o zdrowiu
  • 3.4. nauki medyczne
 4. Dziedzina nauk rolniczych
  • 4.1. rolnictwo i ogrodnictwo
  • 4.2. technologia żywności i żywienia
  • 4.3. weterynaria
  • 4.4. zootechnika i rybactwo
  • 4.5. nauki leśne
 5. Dziedzina nauk społecznych
  • 5.1. ekonomia i finanse
  • 5.2. geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna
  • 5.3. nauki o bezpieczeństwie
  • 5.4. nauki o komunikacji społecznej i mediach
  • 5.5. nauki o polityce i administracji
  • 5.6. nauki o zarządzaniu i jakości
  • 5.7. nauki prawne
  • 5.8. nauki socjologiczne
  • 5.9. pedagogika
  • 5.10. prawo kanoniczne
  • 5.11. psychologia
 6. Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
  • 6.1. astronomia
  • 6.2. informatyka
  • 6.3. matematyka
  • 6.4. nauki biologiczne
  • 6.5. nauki chemiczne
  • 6.6. nauki fizyczne
  • 6.7. nauki o Ziemi i środowisku
 7. Dziedzina nauk teologicznych
  • 7.1. nauki teologiczne
 8. Dziedzina sztuki
  • 8.1. sztuki filmowe i teatralne
  • 8.2. sztuki muzyczne
  • 8.3. sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki